تقویم رومیزی پایه سلفون کد 170

  • جنس پایه: پایه سلفون
  • حداقل تعداد سفارش: 100 عدد
  • تعداد و برگ و نوع تقویم : 12 و 13 برگ – ماه شمار
  • امکان چاپ اختصاصی: برای تیراژ 1000 عدد به بالا
  • نوع چاپ : طلا کوب

هزینه چاپ جدا گانه محاسبه می گردد.