تقویم حصیری چینی طرح گلدان 5012 زیبا

30,000 تومان

  • تقویم حصیری دیواری داری جعبه می باشد.
  • هزینه چاپ نسبت به تعداد متفاوت می باشد.
  • نوع چاپ در تقویم حصیری سیلک می باشد.
  • حداقل تعداد سفارش 300 عدد می باشد.
  • هزینه چاپ جداگانه محاسبه می گردد.
  • زمان تحویل 7 روز کاری بعد از تایید سفارش و طرح شما